به منظور افزایش قابلیت ها و امکانات وبلاگ ، وبلاگ جدیدی در آدرس farzadsw.ir ایجاد شده است و از این پس مطالب جدید در آدرس مذکور قرار خواهد گرفت .