تو این پروژه یک کتابخونه برای استفاده از LCD های گرافیکی تک رنگ با چیپست ks0108 تعریف شده. مثال استفاده از این کتابخونه برای میکروکنترلر AT91sam7 به صورت یک پروژه تو محیط keil تعرف شده. مثال به همراه توضیحات برنامه رو از اینجا دریافت کنید.